САМАРА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА 

Викладач кафедри соціального забезпечення 

Черкаського державного технологічного університету
18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, к. 907а-1к. 

e-mail: [email protected]

В 2013 р. році закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію спеціаліста соціальної педагогіки і практичної психології у соціально-педагогічній сфері. В студентські роки вела активну соціальну діяльність. В 2012 році була організатором футбольних турнірів «ЗСУВ. Здоровий Спорт Українських Вулиць». З грудня 2015 року є співзасновником ГО «Творча студія практичної педагогіки та особистісного розвитку» напрямки якої є соціально спрямована громадська діяльність, журналістика та соціально- психологічні експеременти, виживання в екстремальних умовах в тому числі воєнних дій, літні табори, квест ігри та змагання для дітей та молоді, робота з дітьми та підлітками і молодіжними групами, здоровий спосіб життя та збереження екології.

Дисципліни:

  1. Основи соціальної роботи
  2. Волонтерська діяльність та фандрейзинг
  3. Основи соціальних досліджень
  4. Інноваційні моделі й методи соціальної роботи
  5. Соціальна та демографічна статистика

Основні публікації за напрямом: 
1. Журба І., Якушев О., Губар О., Тернова Л., Самара Н. Соціальна робота як складова політики соціального захисту внутрішньо переміщених осіб регіону. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 63. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – С.147-156. (Фахове видання, Index Copernicus).


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць:

1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальна взаємодія та технології комунікаційного впливу» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Самара Н.С..]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 20 с.

2.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи соціальних досліджень» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Самара Н.С..]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 20 с.

3.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи соціальної роботи» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Самара Н.С..]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 20 с.

4.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Соціальна робота з категорійними особами” для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Архипова С.П., Журба І.О., Самара Н.С., Ядвіга О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023.


Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Якушев О.В., Самара Н.С. Проблеми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон – м. Хмельницький, 01-02 черв. 2022 р.). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. С. 84-86.


Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

ГО «Творча студія практичної педагогіки та особистісного розвитку»


Підвищення кваліфікації:

Навчальний тренінг ”Молодіжний працівник” за підтримки Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 22-24.02.2022 р. (24 год./0,8 кредитів)