ЯДВІГА ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Викладач кафедри соціального забезпечення 

Черкаського державного технологічного університету
18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, к. 907а-1к. 

Навчальні дисципліни, що викладає:

1.Економічні основи соціального забезпечення

2.Основи соціальної політики

3.Соціальна взаємодія та технології комунікаційного впливу


Основні публікації за напрямом:

1. Підготовка фахівців з соціального забезпечення в Черкаському державному технологічному університеті. Журба І.О., Ядвіга О.В. Дата публікації 2020/10 ЗБІРНИК ТЕЗ КРУГЛОГО СТОЛУ: «ПАРТНЕРСТВО РОБОТОДАВЦЯ ТА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» ст. 19-23

2. Журба І. О., Ядвіга О. В., Інклюзивне освітнє середовище в Черкаському державному технологічному університеті. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 1.  К.: Уні верситет «Україна», 2020. — 415 с. Ст. 263-266

https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Novini/Actualni%20problemi_konferentsiya/2020/XX/IOS_2020_prg.pdf

3. Журба І.О., Ядвіга О.В. Функціональне обстеження як інструмент інституціального розвитку і реформування системи публічного управління в департаменті соціальної політики Черкаської міської ради.//Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків – м. Торунь, 16 квітня 2021 року. — Днепр: Середняк Т. К., 2021. – 339 с. -С. 157-160

https://kmib-hneu.com/wp-content/uploads/2021/04/zbirnik_tez_konferencii__suchasni-problemi-upravlinnja-pidpriiemstvami_harkiv_16-kvitnja_2021.pdf

4. Журба І.О., Ядвіга О.В., Соціальна адаптація учасників АТО/ООС через професійну перепідготовку//Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології». – 12-13 березня 2021 року, м. Київ.

https://psy.knu.ua/images/conference/2021/tezy_knu_socwork_03_2021.html?fbclid=IwAR2pUz5vCDCnK4U4WQong-cRUaqBae0xJnIJSUX9xAzc1upSgQWMKBXWRqM#a23


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць:

1. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни “Основи соціальної політики” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Архіпова С.П., Журба І.О., Ядвіга О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2022

2.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Соціальна робота з категорійними особами” для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Архипова С.П., Журба І.О., Самара Н.С., Ядвіга О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023.

3.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Прагматична комунікація” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Журба І.О., Ядвіга О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023.

4.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Фасилітація у вирішенні конфліктів” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Журба І.О., Ядвіга О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023.


Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Федерація кікбоксингу України в Черкаській області (Віце-президент федерації кікбоксингу Черкаської області).


Досвід практичної роботи за спеціальністю (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

Начальник відділу спорту, сім’ї та молоді і культури Управління Департаменту освіти та гуманітарної політики.


Наукове консультування підприємств, установ, організацій, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою):

1.Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР.

2.Управління у справах сім’ї, молоді, спорту (Спорт для всіх).