Facebook-обкладинка 851x315 пікс - Користувацькі розміри (1)

Кафедру соціального забезпечення було створено за наказом ректора Черкаського державного технологічного університету №157/1 від 05.05.2018 р. на базі кафедри економічної теорії та банківської справи.

Завідувач кафедри  соціального забезпечення Бєлова Інна Олександрівна, к.е.н., доцент.

До складу науково-педагогічного персоналу кафедри соціального забезпечення входить 7 викладачів, з них: 1 професор доктор педагогічних наук, 5 доцентів кандидатів економічних наук та 1 викладач.

Кафедра соціального забезпечення здійснює підготовку бакалаврів, та магістрів  зі спеціальності 232 – Соціальне забезпечення за освітньою програмою «Соціальне забезпечення».

Соціальне забезпечення невідривне від суспільства і спрямоване на усі його прошарки. Тому необхідність у спеціалістях такого напряму існуватиме доти, доки існує суспільство. То ж цілком логічно, що в 2017 р. Черкаський державний технологічний університет започаткував підготовку студентів з нової спеціальності «Соціальне забезпечення». Випусковою кафедрою для студентів цієї спеціальності обрана кафедра економічної теорії та банківської справи (згідно Наказу №157/1 від 05.05.2018 р. назву кафедри змінено на  кафедру Соціального забезпечення). Важливо, що можливості для здобування цієї спеціальності надаються як на базі середньої, так і на базі вищої (у т.ч. неекономічної) освіти. Це можливо завдяки підготовці за ступенями «Бакалавр» (термін навчання 4 роки) та «Магістр» (термін навчання 1,5 роки). Ті, хто бажають поєднувати роботу з навчанням, можуть скористатися заочною формою. Випускники магістратури, які бажають займатися науковою діяльністю, у подальшому можуть вступити на програми PhD.

Кафедра робить акцент на активних формах навчання – тренінгах, творчих завданнях, дискусіях, ділових рольових та імітаційних іграх конференціях, вебінарах. Усі ці сучасні форми навчального процесу поєднуються із ґрунтовною практикою зі створення та реалізації соціальних проектів.

Завдяки відсутності конкурентів на цьому сегменті ринку праці, вільному володінню іноземною мовою та подвійному диплому (Україна/Польща, Україна/Чехія), випускники можуть влаштовуватися на роботу вже на 4 курсі. Спектр організацій, де молоді люди можуть знайти застосування своїм здібностям дуже широкий – починаючи від державних установ (Департамент соціального захисту; Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування та Фонд соціального захисту інвалідів України) і завершуючи недержавними пенсійними фондами, приватними страховими компаніями, міжнародними грантовими та волонтерськими організаціями.

Враховуючи глобальну тенденцію до маркетингового підходу в соціальному управлінні, керівники багатьох корпорацій та громадських об’єднань також запрошують фахівців із соціального забезпечення.

Кафедра соціального забезпечення здійснює підготовку бакалаврів, та магістрів  зі спеціальності 232 – Соціальне забезпечення за освітньою програмою «Соціальне забезпечення».

Соціальне забезпечення невідривне від суспільства і спрямоване на усі його прошарки. Тому необхідність у спеціалістях такого напряму існуватиме доти, доки існує суспільство. То ж цілком логічно, що в 2017 р. Черкаський державний технологічний університет започаткував підготовку студентів з нової спеціальності «Соціальне забезпечення». Випусковою кафедрою для студентів цієї спеціальності обрана кафедра економічної теорії та банківської справи (згідно Наказу №157/1 від 05.05.2018 р. назву кафедри змінено на  кафедру Соціального забезпечення). Важливо, що можливості для здобування цієї спеціальності надаються як на базі середньої, так і на базі вищої (у т.ч. неекономічної) освіти. Це можливо завдяки підготовці за ступенями «Бакалавр» (термін навчання 4 роки) та «Магістр» (термін навчання 1,5 роки). Ті, хто бажають поєднувати роботу з навчанням, можуть скористатися заочною формою. Випускники магістратури, які бажають займатися науковою діяльністю, у подальшому можуть вступити на програми PhD.

Кафедра робить акцент на активних формах навчання – тренінгах, творчих завданнях, дискусіях, ділових рольових та імітаційних іграх конференціях, вебінарах. Усі ці сучасні форми навчального процесу поєднуються із ґрунтовною практикою зі створення та реалізації соціальних проектів.

Креативність, здатність до аналітичного мислення та саморозвитку, навички роботи в команді, вміння розробляти та реалізовувати соціальні проекти – усі ці якості є характерною ознакою випускників кафедри. Формування таких якостей має вагоме забезпечення – це бюджетні місця, наявність гуртожитку, сучасні технології навчання, що передбачають індивідуальний підхід до кожного студента.

Завдяки відсутності конкурентів на цьому сегменті ринку праці, вільному володінню іноземною мовою та подвійному диплому (Україна/Польща, Україна/Чехія), випускники можуть влаштовуватися на роботу вже на 4 курсі. Спектр організацій, де молоді люди можуть знайти застосування своїм здібностям дуже широкий – починаючи від державних установ (Департамент соціального захисту; Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування та Фонд соціального захисту інвалідів України) і завершуючи недержавними пенсійними фондами, приватними страховими компаніями, міжнародними грантовими та волонтерськими організаціями.

Враховуючи глобальну тенденцію до маркетингового підходу в соціальному управлінні, керівники багатьох корпорацій та громадських об’єднань також запрошують фахівців із соціального забезпечення.

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, бульв. Шевченка 460, 1 корпус, каб. 907 А,

Тел. +380931072287

+380669969159

E-mail: [email protected]