Перший (бакалаврський) освітній рівень 

Обов’язкові дисципліни  

1.2. Цикл професійної підготовки

Бакалаврський освітній рівень

Другий (магістерський) освітній рівень