Всі дисципліни, що передбачені навчальними планами спеціальностей, підготовку з яких здійснює кафедра соціального забезпечення на 100 % забезпечені підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами як у друкованому, так і в електронному вигляді, при цьому більшість з них написані викладачами кафедри.

Як ми здійснюємо дистанційне навчання? Ми здійснюємо його за системою Moodle, з яким Ви можете ознайомити за посиланням: http://lf.moodle.chdtu.edu.ua