НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

2017-2018 н.р.

Участь студентів в роботі науково-практичних конференцій
7 студентів взяли участь у II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з банківської справи «Банківська система України: виклики сучасності» (м. Черкаси, 21-22 грудня 2017 p.). У співавторстві з викладачами були опубліковані тези 1 доповіді, одноосібно студентами – тези 6 доповідей.

11 студентів взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» (м. Івано- Франківськ, 19-20 квітня 2018 р. У співавторстві з викладачами були опубліковані тези 1 доповіді, виключно студентами – тези 6 доповідей.
Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально- економічних відносин (Івано-Франківськ, 19-20 квітня 2018 року): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2018. – 328 с.

Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез наукових робіт учасників І Міжнародної науково-практичної конференції з економічної теорії (м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р.), 2017. – 170 с.

Тези, що написані студентами у співавторстві з викладачами кафедри:
1. Стоянова К.С., доц. Журба І.О. Формування системи фінансового моніторингу в установах банків. – С.74-75.
2. Клименко А.І., доц. Журба І.О. Валютний ринок: сучасний стан та перспективи розвитку. – С.75-77.
3. Ткачук А.В., доц. Журба І.О. Стан і тенденції розвитку валютного ринку України. – С.77-79.
4. Слинько М.Ю., доц. Журба І.О. Розвиток послуг фінансування будівництва в Україні. – С.88-89.
5. Бакалінська А.О., доц. Журба І.О. Щодо фінансової підтримки діяльності бізнес-інкубаторів в Україні. – С.149-150.
6. Шевченко А.О., ст. викл. Савченко А.В. Теоретичні аспекти регулювання інфляційних процесів в Україні. – С.7-8.
7. Хлівицька Є.В., Голиш В.М., Кучеренко А.Т., ст. викл. Савченко А.В. Розкриття проблем обліку валютних операцій комерційних банків України. – С.70-72.
8. Дорошенко А.В., проф. Назаренко С.А. Проблеми розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення. – С.68-70.
9. Клименко А.І., проф. Назаренко С.А. Використання світового досвіду для вирішення питань забезпечення фінансової стабільності підприємства. – С.150-153.
10. Ткачук А.В., проф. Назаренко С.А. Фінансова санація підприємства як інструмент антикризового управління. – С.154-156.

11. Базіль А.О., проф. Назаренко С.А. Механізм державної підтримки санації підприємств. – С.156-158.

12. Бондаренко К.С., проф. Назаренко С.А. Фактори виникнення фінансової кризи на підприємствах України. – С.164-166.
13. Клименко А.І., доц. Губар О.Є. Молодіжний ринок праці в Україні: проблеми зайнятості та напрями вирішення. – С.108-111.
14. Базіль А.О., доц. Губар О.Є. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні. – С.111-114.
15. Бондаренко К.С., доц. Губар О.Є. Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики. – С.115-117.
16. Ткачук А.В., доц. Губар О.Є. Державні фонди соціального страхування:сучасний стан та перспективи фінансового забезпечення. – С.118-120
17. Дмитренко І.А., доц. Губар О.Є. Проблеми та перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні. – С.121-123.
18. Биндич Г.М., доц. Губар О.Є. Формування стратегічних і тактичних напрямів фінансового забезпечення державних фондів соціального страхування. – С.124-127.
19. Дорошенко А.В., доц. Губар О.Є. Зарубіжний досвід відшкодування втрат, пов`язаних з тимчасовою непрацездатністю. – С.128-131.
20. Манько Є.С., доц. Тернова Л.Ю. Страховий ринок України. – С. 92-95.
21. Войцешук В.В., доц. Тернова Л.Ю. Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан і перспективи. – С. 89-92.
Тези, що написані студентами одноосібно:
22. Бондаренко К.С. Основні тенденції розвитку банківської системи України. – С. 62-64.
23. Базіль А.О. Інструменти валютного регулювання: сутність та види. – С. 79-80.

Участь студентів в Днях студентської науки ЧДТУ
18.04. 18 кафедра провела День студентської науки, на якому було заслухано 42 доповіді. Переможці Дня студентської науки були нагороджені грамотами.
Тези 20 доповідей були опубліковані у збірнику матеріалів студентської науково-практичної конференції:
Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ: 16-19 квітня 2018 р. [Електронний ресурс]/ [упоряд. Мельник І.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас, держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – С. 154-167.

Студентські наукові гуртки
На кафедрі діють студентські наукові гуртки:
«Проблеми теорії та практики соціального забезпечення». Керівники – к.е.н., доцент Журба І.О, ст. викладач Савченко A.B. В роботі гуртка брали участь 13 студентів. Було підготовлено 15 доповідей.

«Актуальні проблеми мікро- та макроекономічних досліджень». Керівник – к.е.н., доцент Тернова Л.Ю. В роботі гуртка брали участь 17 студентів. Було підготовлено 15 доповідей.

«Актуальні проблеми економічної теорії». Керівник – к.е.н., доцент Загоруйко І.О. В роботі гуртка брали участь 9 студентів. Було підготовлено 9 доповідей.

Студентські олімпіади
28.11 – 06.12 2017 року для студентів І курсу ФЕУ була проведена олімпіада зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення», в якій взяли участь 13 студентів. Відповідальний за проведення олімпіади – к.е.н., доцент Журба І.О.
Переможці – студенти групи СЗ-1710 Гаврильченко О.C., Кузьменко C.C., Панасенко Є.В. – взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Соціальне забезпечення (Соціальна допомога)», який проходив 28-29 березня 2018 року на базі факультету соціально-економічної освіти та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м.Київ).

28.11 – 13.12 2017 року для студентів II курсу ФЕУ була проведена олімпіада з макроекономіки, в якій взяли участь 59 студентів. Відповідальний за проведення олімпіади – к.е.н., доцент Загоруйко І.О.

28.11 – 06.12 2017 року для студентів III курсу ФХТСО була проведена олімпіада з економічної теорії, в якій взяли участь 69 студентів. Відповідальний за проведення олімпіади – к.е.н., доцент Загоруйко І.О.

06.06 2018 року для студентів І курсу ФЕУ була проведена олімпіада з мікроекономіки, в якій взяли участь 38 студентів. Відповідальний за проведення олімпіади – к.е.н., доцент Тернова Л.Ю.

2018-2019 н.р.

Участь студентів в роботі науково-практичних конференцій
Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення (м. Черкаси, 23-25 листопада 2018 р.), 2018. – 100 с.
Науковий керівник Журба І.О.

1. Кредитно-інвестиційна діяльність банків в Україні. Дорошенко А.В.
2. Корпоративна соціальна відповідальність у бізнесі. Городнюк З.В.
3. Корпоративна соціальна відповідальність. Середа В.О.
4. Соціальні інновації. Макарова М.М.
5. Приорітетні напрями розвитку соціального захисту в Україні. Савченко А.С.
6. Соціальний маркетинг. Єжель В.
7. Особливості соціального забезпечення в скандинавських країнах. Присяжненко Ю.В.
Науковий керівник Тернова Л.Ю.
1. Соціальний захист населення: теорія і практика. Гунько Т. С.

2. Проблеми учасників АТО і соціальна справедливість в умовах сучасного українського суспільства. Лисенко С. Ю.

3. Соціальна держава та роль соціальної політики у її формуванні. Кононенко М. М.
4. Інклюзивна освіта в Україні. Гладир Ю. В.

Участь студентів в роботі Днів студентської науки ЧДТУ-2019
17.04.2019 р. кафедра провела науково-практичну конференцію в рамках Днів студентської науки ЧДТУ-2019, на якій було заслухано 24 доповіді. Тези 10 доповідей були опубліковані у збірнику матеріалів студентської науково- практичної конференції:
Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ: 2019 р. [Електронний ресурс]/ [упоряд. Мельник І.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас, держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2019.
Наукові керівники: Журба І.О., Тернова Л.Ю., Загоруйко І.О., Савченко А.В.

Робота студентських наукових гуртків
На кафедрі діють студентські наукові гуртки:
1. «Проблеми теорії та практики соціального забезпечення». Керівники – к.е.н., доцент Журба І.О., ст. викладач Савченко A.B.
2.«Актуальні проблеми мікро- та макроекономічних досліджень». Керівник – к.е.н., доцент Тернова Л.Ю.
3.«Актуальні проблеми економічної теорії». Керівник – к.е.н., доцент Загоруйко І.О.

Участь студентів в олімпіадах
У 2018 р. для студентів ІІ курсу ФЕУ була проведена олімпіада з навчальної дисципліни «Макроекономіка». Взяли участь 28 студентів. Відповідальний за проведення олімпіади – к.е.н., доцент Загоруйко І.О.
У червні 2019 р. для студентів І курсу ФЕУ була проведена олімпіада з навчальної дисципліни «Мікроекономіка». Взяли участь 25 студентів.
Відповідальний за проведення олімпіади – к.е.н., доцент Тернова Л.Ю.

2019-2020 н.р.

Участь студентів в роботі науково-практичних конференцій
Студенти прийняли участь у роботі конференції з соціального забезпечення «Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика
соціального забезпечення» (організована і проведена кафедрою 2-4 червня 2020 р.)
Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників ІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції з соціального забезпечення (м. Черкаси, 2-4 червня 2020 р.), 2020. – 100 с

Підготовлено 10 доповідей з друком тез під науковим керівництвом:
Науковий керівник Журба І.О.

1.Квятковська О.В. Роль людського капіталу в економічному та соціальному розвитку України.
2.Городнюк З.В. Державні цільові програми. науково-теоретичні аспекти їх розроблення.
3.Котко А.А. Гендерна рівність у суспільстві очима студентів.
4.Гaвpильчeнкo O.C. Правові аспекти та перспективи розвитку медіації в Україні.

Науковий керівник Тернова Л.Ю.
5.Онищенко А.В. Основні проблеми фінансування сучасної системи.
соціального захисту соціально-вразливих верств населення.
6.Загоровська Ю.С. Поняття права соціального забезпечення.
7.Василенко Н.О. Соціальна реабілітація учасників АТО в сучасних умовах.
8.Заярний Р.В. Актуальні проблеми соціальної реабілітації.
9.Тищук Б.Р. Соціальні функції адаптивного спорту.
10.Гладир Ю.В. Інклюзивне суспільство.

Студенти прийняли участь у VІІ Всеукраїнському студентському науковому симпозіумі «Співдружність наук: архітектура, економіка, право» (м. Івано-Франківськ, 15-16 листопада 2019 року).
Cooperation of sciences: architecture, economics, law: documents of VІІ All-Ukrainian Student Scientific Symposium (Ivano-Frankivsk, 15- 16 November 2019). –Ivano-Frankivsk: Editorial publishing department of University King Danylo, 2019. –209 p.
Підготовлено 1 доповідь з друком тез під науковим керівництвом:
Науковий керівник Журба І.О.
Присяжненко Ю. Інтелектуальна власніть та її вплив на сучасну економіку України. – С. 152-155.

Студенти прийняли участь у роботі ІV науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» (28 листопада 2019 р. м. Дніпро, Університет ім. Альфреда Нобеля).
Підготовлено доповіді з друком тез під науковим керівництвом завідувача кафедри, к.е.н. Журби І.О.

Участь студентів в роботі Днів студентської науки ЧДТУ-2020
29.04.2020 р. кафедра провела науково-практичну конференцію в рамках Днів студентської науки ЧДТУ-2020 (Платформа проведення: ZOOM). Було подано 15 доповідей. Заслухано 8 доповідей (частина студентів не змогла взяти участь з технічних причин (відсутність стабільного Інтернет-зв’язку за місцем поточного проживання).
Наукові роботи були виконані під керівництвом: к.е.н., завідувач кафедри соціального забезпечення Журба І.О. – 3; к.е.н., доцент Губар О.Є. – 6; к.е.н., доцент Тернова Л.Ю. – 3; викладач Джиквас А.О. – 3.
Тези 6 доповідей були опубліковані у збірнику матеріалів студентської науково-практичної конференції ФГТ:

Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2020: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-
29 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020.

1.Гaвpильчeнкo O.C., Губар О.Є. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19.
2.Гладир Ю.В., Тернова Л.Ю. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЯК НАУКОВОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ.
3.Загоровська Ю.С., Джиквас А.О. ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ НА БЕРЕЗЕНЬ 2020 Р.
4.Заярний Р.В., Тернова Л.Ю. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА».
5.Кисленко А.А., Губар О.Є. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ.
6.Касьянова О.О., Джиквас А.О. РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 2020 РІК.
Тези 10 доповідей були опубліковані у збірнику матеріалів студентської науково-практичної конференції ЧДТУ:
Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 27–30 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / [упоряд. Мельник І. В.] ;М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. унт. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 329 с.
1. Кисленко А.А., Губар О.Є. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ.
2.Заярний Р.В., Тернова Л.Ю. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА».
3.Гладир Ю.В., Тернова Л.Ю. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЯК НАУКОВОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ.
4. Гaвpильчeнкo O. C., Губар О.Є. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID19.
5.Макарова М.М., Губар О.Є. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ.
6.Науменко О.О., Губар О.Є. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ.
7.Присяжненко Ю.В., Губар О.Є. ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У СУЧАСНИХ РЕФОРМАХ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ.
8.Загоровська Ю.С., Джиквас А.О. ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ НА БЕРЕЗЕНЬ 2020 р.
9.Касьянова О.О., Джиквас А.О. РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 2020 РІК.

10.Ткаченко О.С., Джиквас А.О. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА СІЧЕНЬ 2020 р.: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИЧИНИ ЗМІН.

Робота студентських наукових гуртків
1. «Соціальне забезпечення» – керівник гуртка завідувач кафедри, к.е.н., доцент Журба І.О.
2. «Соціальне страхування» – керівник гуртка к.е.н., доцент Губар О.Є.
3. «Соціальні технології» – керівник гуртка к.е.н., доцент Тернова Л.Ю. 

2020-2021 н.р.

Участь студентів в роботі науково-практичних конференцій
1. Якушев О.В., Якушева О.В., Дмитренко Б.В. Управління експортною діяльністю підприємств аграрного сектору економіки. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 29 квітня 2021 р.). – Черкаси, Черкаський державний технологічний університет, 2021. С.93 – 96.
2. Губар О. Квятковська О. Соціальна політика щодо осіб літнього віку: стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. С.133-138.
3. Губар О. Ткаченко В. Особливості надання соціальних послуг людям похилого віку у Польщі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. С. 239-244.
4. Губар О. Грібаньова А. Досвід надання соціальних послуг літнім особам в умовах карантину – на прикладі Австрії та Німеччини. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. C. 91-96.
5. Губар О. Василенко Н. Нові виклики щодо надання соціальних послуг особам літнього віку в умовах пандемії на COVID -19. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. C.46-52.

Участь студентів в роботі Днів студентської науки ЧДТУ-2021

1.Макарова М.М., Губар О.Є. Соціальний захист дітей-сиріт в системі соціального захисту населення// Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2021: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-29 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.
2.Василенко Н. О., Губар О.Є. Вплив пандемії covid-19 на стан системи охорони здоров’я в Україні //Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2021: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-29 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.
3.Квятковська О.В., Губар О.Є. Єдиний соціальний внесок , його переваги та недоліки //Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2021: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-29 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.
4.Гаврильченко О.С., Журба І.О., к.е.н., доц., завідувач кафедри Соціального забезпечення. Волонтерський рух, як напрям державної політики України // Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2021: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-29 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.
5.Котко А.А., Журба І.О., к.е.н., доц., завідувач кафедри Соціального забезпечення. Методи щодо виховання дітей в патронатних сім*ях // Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2021: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-29 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.
6.Гаврильченко О.С. (студентка ФГТ), Журба І.О., к.е.н., доц., завідувач кафедри Соціального забезпечення. Волонтерський рух, як напрям державної політики України // Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 2021 р. [Електронний ресурс] / [упоряд. Мельник І. В.] ; М- во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. унт. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.
7.Котко А.А. (студентка ФГТ), Журба І.О., к.е.н., доц., завідувач кафедри Соціального забезпечення. Методи щодо виховання дітей в патронатних сім’ях // Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 2021 р. [Електронний ресурс] / [упоряд. Мельник І. В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. унт. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.
8.Компанієнко О.Т., Тернова Л.Ю. Соціальний захист малозабезпечених сімей. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ: 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 184-185.
9.Кузьменко Є.С., тернова Л.Ю. Адаптивна фізична культура. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 185-186.

10.Присяжненко Ю.В., Тернова Л.Ю. Соціальні інвестиції як чинник забезпечення якості життя населення. Збірник тез доповідей студентської
науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 186.
11.Загребельна Т.В., Тернова Л.Ю. Особливості діяльності центрів надання соціальних послуг. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 187.
12.Чигрин В.Р., Тернова Л.Ю. Проблеми та досвід надання соціальних послуг людям похилого віку. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 187-188.
13.Шандра В.А., тернова Л.Ю. Досвід і практика соціалізації студентів з інвалідністю в ЧДТУ. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 188-189.

Робота студентських наукових гуртків

1. «Соціальне забезпечення» – керівник гуртка завідувач кафедри, к.е.н., доцент Журба І.О.
2. «Соціальне страхування» – керівник гуртка к.е.н., доцент Губар О.Є.
3. «Соціальні технології» – керівник гуртка к.е.н., доцент Тернова Л.Ю. 

Кафедрою проведено Круглий стіл: «Волонтерство очима молоді» (14 грудня 2020 року), за результатами якого оформлено тези найкращих доповідей:
1. Науменко О.О., Губар О.Є. Мотивація волонтерів для допомоги самотнім пенсіонерам: український та зарубіжний досвід // Збірник матеріалів Круглого столу: «Волонтерство очима молоді» (14 грудня 2020 року) [Електронний ресурс] /; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020.
2. Квятковська О.В. Губар О.Є. Ротаракт – всесвітній волонтерський рух. Популяризація та розвиток руху в Україні //Збірник матеріалів Круглого столу: «Волонтерство очима молоді» (14 грудня 2020 року) [Електронний ресурс] /; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020.
3. Кисленко А.А., Губар О.Є. Труднощі та ризики волонтерської діяльності у секторі АТО //Збірник матеріалів Круглого столу: «Волонтерство очима молоді» (14 грудня 2020 року) [Електронний ресурс] /; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020.
4. Макарова М.М., Губар О.Є. Популяризація волонтерського руху в Україні // Збірник матеріалів Круглого столу: «Волонтерство очима молоді» (14 грудня 2020 року) [Електронний ресурс] /; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 202 

2021-2022 н.р.

1. Губар О. Квятковська О. Соціальна політика щодо осіб літнього віку: стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. С. 133-138.

2. Губар О. Ткаченко В. Особливості надання соціальних послуг людям похилого віку у Польщі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада2021 року. Київ, 2021. С. 239-244.

3. Губар О. Грібаньова А. Досвід надання соціальних послуг літнім особам в умовах карантину – на прикладі Австрії та Німеччини. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. C. 91-96.

4. Губар О. Василенко Н. Нові виклики щодо надання соціальних послуг особам літнього віку в умовах пандемії на COVID -19. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. C. 46-52.

5. Загоровська Ю.С., Журба І.О. Реалізація та розвиток молодіжної політики в Україні та Європі. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності» (за міжнародної участі) 19-20 травня 2022 року Луцьк – 2022.

6. Пелих В.В., Журба І.О. Хто такі тимчасово переміщені особи та їх права. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності» (за міжнародної участі) 19-20 травня 2022 року Луцьк – 2022.

7. Чорномор С.С., Журба І.О. Територіальні громади як запорука розвитку місцевості. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності» (за міжнародної участі) 19-20 травня 2022 року Луцьк – 2022.

8. Тарануха Т.П., Журба І.О. Перспективи розвитку цифрової трансформації та інноваційних ехнологій в соціальній сфері України. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності» (за міжнародної участі) 19-20 травня 2022 року Луцьк – 2022.

9. Тарануха Т.П., Журба І.О. Перспективи розвитку інноваційних систем у сфері соціального забезпечення. IV International Scientific and Theoretical Conference «INTERDISCIPLINARY RESEARCH: SCIENTIFIC HORIZONS AND PERSPECTIVES» November 11, 2022, Vilnius, Republic of Lithuania).

2022-2023 н.р.

1. Тарануха Т. Перспективи розвитку цифрової трансформації соціальної сфери в Україні. Цифрова трансформація освіти та науки: матеріали І Всеукраїнських науково-практичної конференції, 2-3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 81–83.

2. Дмитренко В. Цифрові технології та методи навчання в Черкаському регіоні: проектне навчання, віртуальні експерименти та ігрові технології. Цифрова трансформація освіти та науки: матеріали І Всеукраїнських науково-практичної конференції, 2-3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 154-157.

3. Чорномор С.С. Соціальна допомога як невід’ємна частина розвитку суспільства. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 11–12 трав. 2023 р.) / упоряд.: О. Жук, В. Малиновський, О. Сільвестрова, І. Сушик. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 190-192

4. Тарануха Т.П. Перспективи розвитку інноваційних систем у сфері соціального забезпечення. Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, November 11, 2022. Vilnius, Republic of Lithuania: European Scientific Platform. Pp. 56-57.

5. Тарануха Т.П. Важливість інтегрованої моделі надання соціальних послуг для успішного розвитку громади. The 7th International scientific and practical conference “Innovative areas of solving problems of science and practice” (November 08–11, 2022) Oslo, Norway. International Science Group. 2022. Pp. 145 – 149.

6. Тарануха Т.П. Особливості надання соціальних послуг в сучасних умовах воєнного стану. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 березня 2023 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. – С. 112 – 114.

7. Якушев О.В., Артьомов Д.Ю. Основи формування смарт-економіки: принципи та рівні економічної системи. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 20 квітня 2023 р.). – Черкаси, Черкаський державний технологічний університет. Видавець Пономаренко Р.В., 2023. С.86 – 89.

8. Тарануха Т. Шляхи удосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Правове забезпечення волонтерської діяльності в Україні в умовах безпекових викликів: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / за заг. ред. П. В. Горінова, Р. Г. Драпушка; Навчально-науковий інститут права УДУ імені Михайла Драгоманова (м. Київ, 27 квітня 2023 р.). Київ, 2023. С. 142 – 146.

9. Тарануха Т.П. Право на соціальний захист під час війни в Україні. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 11–12 трав. 2023 р.) / упоряд.: О. Жук, В. Малиновський, О. Сільвестрова, І. Сушик. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 86 – 89.

10. Бондаренко О.В., Губар О. Є. Результати медичної реформи та діяльність національної служби здоров’я. Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2023: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (17-19 квітня 2023 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2023. С. 7 – 9.

11. Недоноско М.А., Губар О.Є. Проблеми зайнятості в Черкаській області в період війни та напрямки їх вирішення. Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2023: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (17-19 квітня 2023 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2023. С. 9 – 12.

12. Котко А.А., Якушев О.В Особливості сімейних форм влаштування дітей в умовах воєнного стану. Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2023: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (17-19 квітня 2023 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2023. С. 12 – 17.

13. Касьянова О.O., Журба І.О. Вплив культурних та соціальних стереотипів на домашнє насильство та соціальну роботу з постраждалими на прикладі країн світу. Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2023: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (17-19 квітня 2023 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2023. С. 17 – 20.

14. Кот Т.А., Губар О.Є. Пріоритетні напрямки державної політики в сфері охорони здоров’я. Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2023: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (17-19 квітня 2023 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2023. С. 21 – 23.

15. Макарова М., Журба І.О. Розвиток суспільства за допомогою соціального маркетингу. Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2023: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (17-19 квітня 2023 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2023. С. 23 – 25.

2023-2024 н.р.

1. Тищук Б. Сучасні програми психологічної корекції наслідків посттравматичного стресового розладу. Сучасні тренди розвитку галузей економіки та соціальної сфери: Вітчизняний та міжнародний досвід: збірник тез доповідей Міжнародної Науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (22 Листопада 2023 року). – Київ: ПЗВО «Міжнародний Європейський університет». – – 167 с. Isbn 978-617-95381-0-0

2. Якушев О.В., Тарануха Т.П. Вплив корпоративної соціальної відповідальності компаній на сталий розвиток. Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 10 листопада 2023 р. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 407-408.