БЄЛОВА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент 

Завідувач кафедри соціального забезпечення Черкаського державного технологічного університету

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, к. 907а-1к.
e-mail:  [email protected]m

ORCID ID: 0000-0003-2461-0789

Профіль в Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MsI3akEAAAAJ&hl=uk

Науково-педагогічна біографія

Загальний стаж роботи 24 років, стаж роботи в ЧДТУ (науково-педагогічний) 24 років. З 1994 – 1999 навчання у Черкаському інженерно-технологічному інституті

1999 – 2023 робота в Черкаському державному технологічному університеті. Освіта повна вища: Черкаський державний технологічний університет, 1999 р., магістр, спеціальність: фінанси.

Дисципліни:

 1. Безбар`єрний простір в Україні
 2. Основи соціальної взаємодії
 3. Соціальні стартапи
 4. Волонтерська діяльність та фандрейзинг
 5. Вступ до фаху
 6. Ефективні комунікації та основи бізнес-мислення
 7. Волонтерство у соціальній роботі
 8. Вступ до медіації
 9. Комунікативний менеджмент
 10. Прагматична комунікація
 11. Інноваційні моделі й методи соціальної роботи
 12. Технологія організації та активізації громад
 13. Інтегровані соціальні послуги в ОТГ
 14. Соціальна та демографічна статистика
 15. Соціальне підприємництво

Основні публікації за напрямом:

1. O Kneysler, I Zhurba, N Spasiv, N Hrechanyk Economic and Mathematical Modeling of Demand for Recreational Forest Management in Ukraine 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019)Atlantis Press

2. Журба І.О.Напрями впливу соціальних складових на процеси кластеризації/ Фінагіна О.В., Скібська К.О., Журба І.О.// Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія. – т.1. – 2014.

3. Журба І.О.Використання сценарного підходу до організації перспективного розвитку регіону – В кн.: Трансформаційні перетворення регіональної економіки: монографія./ За заг. ред. Назаренка С.А. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – С. 150-173 (1,1 друк. арк.).

4. Журба І.О.,  Назаренко С.А. Обґрунтування резервів підвищення фінансової стійкості на основі фінансового моделювання/ Трансформаційні перетворення економічних систем виклики сучасності : монографія / За загальною редакцією Прямухіної Н. В. — Київ : Кондор-Видавництво, 2017. — 290 с. –С. 250-265.

5. Журба І.О. Соціальне підприємництво як ефективний механізм вирішення соціальних проблем суспільства // Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС: монографія / За загальною редакцією Дерій Ж.В. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – с. 184-191.

6. Журба І.О. Міжнародний досвід соціальної роботи: гранти, проекти, фонди/ Журба І.О., Джиквас А.О., Новік К.П.//Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції: Науковий журнал – Херсон: 2018. – №30(19). -Т.1. 


Науково-дослідні роботи:

1.Спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

2. Наукова тема № 0115 U 000972 «Соціальні та економічні трансформації ринку: регіональний та галузевий аспект»;

3.На державне замовлення тема № 207-15. «Створення та розвиток бізнес-інкубаторів регіонального та міжрегіонального типів»;

4. Наукова тема  “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку регіону” (номер державної реєстрації  0115U000891)

5. Наукова тема № 0117 U 007473 «Соціальна політика держави в умовах трансформаційної економіки: теоретичні засади та практика реалізації»


Участь у конференціях і семінарах:

1.  Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення (м. Черкаси, 23- 25 листопада 2018 р.), 2018. – 100 с.

2. «Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» (Івано-Франківськ, 19-20 квітня 2018 року): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2018. − 328 с

3. Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез наукових робіт учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-22 квітня 2018 р. [Електронний ресурс]/ відп. ред. І.О. Журба; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 67 с.

4. Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез наукових робіт учасників І Міжнародної науково-практичної конференції з економічної теорії (м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р.), 2017. – 170с.

5. Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження»/«Сервейінгові послуги як соціально економічний механізм регулювання охорони культурної спадщини» І.О.Журба, С. 40-42 /М-во освіти і науки України, Черкас.держ. технол. ун-т. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2018. – 216 c.https://chdtu.edu.ua/files/etbs/_1.pdf


Робота з аспірантами та докторантами:

1. Науковий керівник здобувача наукового ступеня кандидат економічних наук Якушева Олександра Володимировича


Керівництво науковою роботою студентів:

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком кафедри «Соціальне забезпечення» (за результатами роботи гуртка студентами опубліковано тези у всеукраїнських та міжнародних конференціях).

1. Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення (м. Черкаси, 23- 25 листопада 2018 р.), 2018. – 100 с.

1.1. Дорошенко А.В. Студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Соціальне забезпечення» кафедри Соціального забезпечення Черкаський державний технологічний університет Науковий керівник: К.е.н., доцент Журба.І.О. КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ

1.2.Городнюк З. В. студентка 1-го курсу, спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» Черкаський державний технологічний університет м.Черкаси, Україна науковий керівник: к.е.н., доцент І.О.Журба КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У БІЗНЕСІ .

1.3. Середа В.О. Студент 1 курсу спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» Черкаського державного технологічного університету Черкаси, Україна Науковий керівник: К.е.н., доцент Журба І.О.

1.4.Макарова М. М. Студентка 2 курсу спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» Черкаського державного технологічного університету Черкаси, Україна Науковий керівник: К.е.н., доцент Журба І.О.

1.5.Савченко А.С. Студентка 2 курсу спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» Черкаського державного технологічного університету Черкаси, Україна Науковий керівник: К.е.н., доцент Журба І.О. ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

1.6.Єжель.В.О студентка 2-го курсу, спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» Черкаський державний технологічний університет м.Черкаси, Україна Науковий керівник: к.е.н., доцент І.О.Журба СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

1.7. Присяжненко Ю.В. Студентка 2 курсу спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» Черкаський державний технологічний університет Черкаси, Україна Науквоий керівник: К.е.н., доцент І.О.Журба ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ

2. Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез наукових робіт учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-22 квітня 2018 р. [Електронний ресурс]/ відп. ред. І.О. Журба; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 67 с.

2.1. Дорошенко А.В. 5 курс, факультет економіки та управління Черкаський державний технологічний університет м. Черкаси, Україна Журба І.О. к.е.н., доцент кафедри соціального забезпечення ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

2.2.Стоянова К.С. студентка 2 курсу (магістр) групи БСМ-162 Науковий керівник к.е.н., доцент І.О. Журба, завідувач кафедри соціального забезпечення Черкаський державний технологічний університет м.Черкаси, Україна СТИМУЛЮВАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

3. «Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціальноекономічних відносин» (Івано-Франківськ, 19-20 квітня 2018 року): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2018. − 328 с

3.1.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ Гаврильченко О., Єжель В. [email protected] Черкаський державний технологічний університет науковий керівник к.е.н., доц Журба І.О.

3.2. ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ А. О. Джиквас Черкаський державний технологічний університет м. Черкаси, Україна Науковий керівник Журба І.О.

3.3. СУБСИДІЯ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Кобилко Олена, Савченко Аліна Черкаський державний технологічний університет [email protected] науковий керівник Журба І.О., зав.кафедри ЕТ і БС, к.е.н., доцент Черкаський державний технологічний університет

3.4. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Компанієко О.Т Черкаський державний технологічний університет Email : [email protected] Науковий керівник к.е.н., доцент Журба І.О. Черкаський державний технологічний університет

3.5. УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ В СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ Панасенко Є., Лєжньов М. [email protected] Черкаський державний технологічний університет науковий керівник к.е.н., доцент Журба І.О. Черкаський державний технологічний університет

3.6 МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Присяжненко Ю., Кузьменко Є. [email protected] Черкаський державний технологічний університет науковий керівник к.е.н., доцент Журба І.О. Черкаський державний технологічний університет

3.7. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Терещенко Валєрія Черкаський державний технологічний університет [email protected] науковий керівник к.е.н., доц. Журба І.О. [email protected]

4. Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез наукових робіт учасників І Міжнародної науково-практичної конференції з економічної теорії (м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р.), 2017. – 170с.

4.1. Стоянова К. С. студентка 5-го курсу, факультету економіки та управління Черкаський державний технологічний університет м. Черкаси, Україна Науковий керівник – к.е.н., доц Журба І.О.

Черкаський державний технологічний університет ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ВУСТАНОВАХ БАНКІВ

4.2. Клименко А.І. Студентка Керівник к.е.н., доц. Журба І.О. Черкаський державний технологічний університет м. Черкаси, Україна ВАЛЮТНИЙ РИНОК:СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИРОЗВИТКУ

4.3. Ткачук А. В. Студентка Керівник к.е.н., доц. Журба І.О. Черкаський Державний Технологічний Університет м. Черкаси, Україна СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

4.4. Слинько М. Ю. студент 5-го курсу, факультету економіки та управління Черкаський державний технологічний університет м. Черкаси, Україна Науковий керівник – к.е.н., доц Журба І.О.

Черкаський державний технологічний університет РОЗВИТОК ПОСЛУГ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

4.5. Бакалінська А. О. студентка 5-го курсу, факультету економіки та управління Черкаський державний технологічний університет м. Черкаси, Україна Науковий керівник – к.е.н., доц Журба І.О. Черкаський державний технологічний університет ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС- ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ


Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Журба І.О. Вивчення досвіду стратегічного планування в активних європейських містах/ Журба І.О., Бєлов Б.О.// Науковий журнал Молодий вчений. – вип. 7(10). – 2014. – с. 83-85.

2. Журба І. О. Методологічні підходи до оцінки ефективності соціальних програм// І Міжнародна науково-практична конференція з економічної теорії «Наукові засади розвитку знань економічної теорії». -2016. – С. 55-57.

3. Журба І. О. Сервейінгові послуги як соціально-економічний механізм регулювання охорони культурної спадщини// Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження. -2018. – С. 40-42.

4. Журба І. О. Фінансування освіти осіб з інвалідністю в Черкаському державному технологічному університеті// Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення. – 2018. – С. 93-96.

5. Журба І. О. Організація курсів жестової мови для держслужбовців як крок до розбудови інклюзивного суспільства//Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем: Матеріали ІX Міжнародної наукової конференції. 16–17 травня 2019 року. – Львів, 2019. – 176 с. –С.159-162.

6. Журба І.О., Котко А.А. Методи щодо виховання дітей в патронатних сім*ях  // Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2021: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-29 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.

7. Журба І.О., Гаврильченко О.С. Волонтерський рух, як напрям державної політики України // Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2021: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-29 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.

8. Журба І.О., Надання соціальної підтримки з метою адаптації сімей учасників АТО/ООС // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СІМ’Ї ТА ДИТИНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ГРОМАДИ 01-02 червня 2021 року м. Суми http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6867/document.pdf

9. Журба І.О., Ядвіга О.В. Функціональне обстеження як інструмент інституціального розвитку і реформування системи публічного управління в департаменті соціальної політики Черкаської міської ради.//Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків – м. Торунь, 16 квітня 2021 року. — Днепр: Середняк Т. К., 2021. – 339 с. https://kmib-hneu.com/wp-content/uploads/2021/04/zbirnik_tez_konferencii__suchasni-problemi-upravlinnja-pidpriiemstvami_harkiv_16-kvitnja_2021.pdf

10. Журба І. О., Ядвіга О. В., Інклюзивне освітнє середовище в Черкаському державному технологічному університеті https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Novini/Actualni%20problemi_konferentsiya/2020/XX/IOS_2020_prg.pdf

11. Журба І.О., Ядвіга О.В., Соціальна адаптація учасників АТО/ООС через професійну перепідготовку//Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології». – 12-13 березня 2021 року, м. Київ. https://psy.knu.ua/images/conference/2021/tezy_knu_socwork_03_2021.html?fbclid=IwAR2pUz5vCDCnK4U4WQong-cRUaqBae0xJnIJSUX9xAzc1upSgQWMKBXWRqM#a23

12. Журба І.О.,  Міжвузівська співпраця як засіб вдосконалення освітньої програми «Соціальне забезпечення»/ /Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». – Луцьк, 20-21травня 2021 р.

13. Журба І.О. Інновації у системі соціального захисту. Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози та перспективи розвитку Полтава-Лубни-Миргород 29-30 листопада 2022р.

14. Журба І.О., Тарануха Т.П. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯIV International Scientific and Theoretical Conference «INTERDISCIPLINARY RESEARCH: SCIENTIFIC HORIZONS AND PERSPECTIVES» November 11, 2022, Vilnius, Republic of Lithuania).

15. Журба І. О. VII International Scientific and Practical Conference «INNOVATIVE AREAS OF SOLVING PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» November 8-11, 2022, Oslo, Norway.

16. Журба І.О., Тарануха Т. П. Перспективи розвитку цифрової трансформації та інноваційних технологій в соціальній сфері України ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» (за міжнародної участі) 19-20 ТРАВНЯ 2022 РОКУ ЛУЦЬК – 2022.

17. Журба І. О., Загоровська Ю. С. Реалізація та розвиток молодіжної політики в Україні та Європі ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» (за міжнародної участі) 19-20 ТРАВНЯ 2022 РОКУ ЛУЦЬК – 2022.

18. Журба І.О., Пелих В. В. Хто такі тимчасово переміщені особи та їх права ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» (за міжнародної участі) 19-20 ТРАВНЯ 2022 РОКУ ЛУЦЬК – 2022.

19. Журба І.О., Чорномор С. С. Територіальні громади як запорука розвитку місцевості ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» (за міжнародної участі) 19-20 ТРАВНЯ 2022 РОКУ ЛУЦЬК – 2022.


Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919239 O Kneysler, I Zhurba, N Spasiv, N Hrechanyk Economic and Mathematical Modeling of Demand for Recreational Forest Management in Ukraine 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019)Atlantis Press

2. http://nvp.stu.cn.ua/en/new-issue/item/705-derii-zh-v-zhurba-i-o-zosymenko-t-i-methodological-providing-of-the-cluster-based-policy-development.html  Derii Zh. V., Zhurba I. O., Zosymenko T. I. Methodological providing of the cluster-based policy developmentScientific bulletin of Polissia № 2 (10), P. 1, 2017p.49-54


Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Журба І.О.Аналітичне порівняння методологічних підходів до оцінки ефективності соціальних програм/Журба І.О., Бєлов Б.О.// Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». –  2012 (11). – ст. 226-231

2. Журба І.О.Економічна природа фінансових ресурсів підприємства/Журба І.О., Бєлов Б.О.//Науковий збірник Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки – вип. 2(58). – 2012. – с. 214-219

3. Журба І.О.Світовий досвід процесів кластеризації// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки – вип. 38, ч. 2. – 2014. – с. 70-76

4. Журба І.О.Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку міст: зарубіжний досвід/Журба І.О., Бєлов Б.О.// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки – вип. 6. ч. 4 – 2014. – с. 32-35

5. Журба І.О. Методологічні основи розвитку стратегічного планування в сучасному регіональному менеджменті// Науковий збірник Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки – вип. 4(76). – 2014. – с. 158-165

6. Журба І.О.Вивчення досвіду стратегічного планування в активних європейських містах/Журба І.О., Бєлов Б.О.// Науковий журнал Молодий вчений. – вип. 7(10). – 2014. – с. 83-85

7. Журба І. О.Новітні можливості адаптації світового досвіду кластеризації// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки – вип. 39, ч. 1. – 2015. – с. 79-85

8. Журба І.О. Студентські бізнес-інкубатори як ключова умова розвитку інноваційного підприємництва в регіоні/Журба І.О., Мильніченко С.М.// Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки – вип. 3, ч. 3.(224) – 2015. – с. 64-69

9. Журба І.О.Наукові засади поширення інформаційної економіки в контексті процесів регіоналізації та глобалізації світового господарства// Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – том 20. – вип. 1/2. – 2015. – с. 29-33

10. Журба І. Інноваційні аспекти розвитку харчової промисловості / І. Журба // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 3. – С. 14–19.

11. Журба І.О   .Методології та технології Фосайт у кластерній політиці// Зб.наук. пр. Черкас. держ. технолог. ун-ту. Серія: Економічні науки. – Вип.42 . У 2-х частинах.  -Черкаси, : ЧДТУ, 2016.  – Ч.2.  – С.96-101.

12. Журба І.О    Сутність економічної безпеки підприємств регіону// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні наукиВип.48 . У 2-х частинах.  -Черкаси, : ЧДТУ, 2018.  – Ч.2.  – С.124-129

13. Журба І.О. Економічна концепція залучення інклюзивних туристів з «синдромом війни» до процесу соціалізації. Подолян Я.В.,  Бєлоусова Н.В., Сушко Н.В., 2018. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції / Том 2 ., № 31 (20), – Ст 82-86

14. Журба І.О., Джиквас А.О. Міжнародний досвід соціальної роботи: гранти, проекти, фонди //Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції: Науковий журнал – Херсон: 2018. – №30(19). -Т.1.

15. Журба І., Якушев О., Губар О., Тернова Л., Самара Н. Соціальна робота як складова політики соціального захисту внутрішньо переміщених осіб регіону. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 63. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – С.147-156. (Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.250455

16. Журба І., Якушев О., Тернова Л., Губар О. Соціальний захист безробітних учасників АТО/ООС в контексті діяльності державної служби зайнятості України. Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2021. № 4 С. 124-132.  (Фахове видання). Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2021-4-124-132

17. Prodanova L., Yakushev O., Zhurba I., Prysiazhnenko Yu. Main directions and approaches to the social rehabilitation of participants of combat actions in modern armed conflicts. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 67. – Черкаси: ЧДТУ, 2022.

18. Yakushev O., Zachosova N., Zhurba I., Zubarieva H., Svishchenko H. Personnel security management of enterprise as a component of social protection and social stability in society. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 65. – Черкаси: ЧДТУ, 2022. – С.4-15.  DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.65.2022.262869


Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

1. Журба І.О.Напрями впливу соціальних складових на процеси кластеризації/ Фінагіна О.В., Скібська К.О., Журба І.О.// Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія. – т.1. – 2014. – с. 587-594 (0,3 друк. арк.).

2. Журба І.О.Розвиток наукових засад кластерної політики: регіональні та галузеві перспективи/ Фінагіна О.В.,Журба І.О.// Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори: монографія. – 2015. – С. 189-200 (0,5 друк. арк.).

3. Журба І.О.Використання сценарного підходу до організації перспективного розвитку регіону – В кн.: Трансформаційні перетворення регіональної економіки: монографія./ За заг. ред. Назаренка С.А. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – С. 150-173 (1,1 друк. арк.).

4. Журба І.О.,  Назаренко С.А. Обґрунтування резервів підвищення фінансової стійкості на основі фінансового моделювання/ Трансформаційні перетворення економічних систем виклики сучасності : монографія / За загальною редакцією Прямухіної Н. В. — Київ : Кондор-Видавництво, 2017. — 290 с. –С. 250-265.

5. Журба І.О. Соціальне підприємництво як ефективний механізм вирішення соціальних проблем суспільства // Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС: монографія / За загальною редакцією Дерій Ж.В. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – с. 184-191.


Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:

1. Спільний проект ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”

2. Відповідно до розпорядження міського голови від 10.07.18 р №418 м. Черкаси, член робочої групи з реалізації ініціативи ЮНІСЕФ “Громада дружня до дітей та молоді”.

3. Проект «Норвегія – Україна», UKR – 20/002 (NUPASS) «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» 20/21 рік, 21/22 рік

4. Участь у програмі преакселераці «GIST Innovates Ukraine»

5. Участь в освітньому проекті Корпусу миру США у програмі «Волонтерський менеджмент у молодіжних громадах».

6. Громадська організація “Платформа інноваційного партнерства” (YEP™) YEP – університет. ЗA ПIДТРИМКИ: Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації, Дія.Бізнес, Український фонд стартапів, Genesis, Програмa USAID «Конкурентоспроможна економіка України»


Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

1. Наукова тема № 0115 U 000972 «Соціальні та економічні трансформації ринку: регіональний та галузевий аспект».

2. На державне замовлення тема № 207-15. «Створення та розвиток бізнес-інкубаторів регіонального та міжрегіонального типів».

3.Наукова тема  “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку регіону” (номер державної реєстрації  0115U000891).

4.Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки».

5. Наукова тема № 0117 U 007473 «Соціальна політика держави в умовах трансформаційної економіки: теоретичні засади та практика реалізації».


Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради:

1. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Завгородньої Наталії Володимирівни «Управління інноваційним розвитком харчової промисловості України» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним  господарством. Рік захисту  2017 Чернігівський національний технологічний університет спеціалізована вчена рада Д 79.051.04


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1. Фінансовий менеджмент у банку: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.03050802 «Банківська справа»/ Укл. Журба І.О. – ЧДТУ, 2013. – 48 с.

2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»  для студентів галузей знань «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання./Укл.  Назаренко С.А.,  Фінагіна О.В., Мильніченко С.М., Журба І.О. – ЧДТУ,  2015. – 35 с.

3. Методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.03050802 «Банківська справа»./Укл.  Назаренко С.А., Журба І.О. – ЧДТУ, 2015 . – 37 с.

4. «Посібник з мікро- та макроекономіки для самостійної роботи студентів галузей знань «Економіка та підприємництво» та «Менеджмент і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Упоряд.: Назаренко С.А., Загоруйко І.О., Журба І.О.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – 128 с.

5. Методичні рекомендації до проведення наскрізної виробничої  практики для здобувачів освітнього ступеня  бакалавр зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання / [Упоряд. : Журба І.О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 12 с.

6. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Основи соціальних досліджень” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр  зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання  [Електронний ресурс] / [Упоряд. :  Журба І.О. .] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 23 с.

7.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи соціально-економічного аналізу» для здобувачів освітнього ступеня  бакалавр зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Журба І.О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 25 с.

8. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня  бакалавр зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»  усіх форм навчання/ [Упоряд. : Журба І.О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 18 с.

9. Методичні рекомендації до практичних занять з  дисципліни «Комунікативний менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності  232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання»  [Електронний ресурс] / [Упоряд.: Журба І.О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 26 с.

10. Методичні рекомендації  до написання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 232  «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання // уклад. Журба І.О., Тернова Л.Ю. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 34 с.

11. Методичні рекомендації до проходження та захисту наскрізної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання / [Упоряд. : Журба І.О.; Тернова Л.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 30 с.

12. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання / [Упоряд. : Журба І.О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 19 с.

13.Методичні рекомендації до проходження наукової практикидля здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання/ [Упоряд. : Журба І.О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019.

14. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра студентами спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» денної та заочної форм навчання // уклад. Журба І.О – Черкаси : ЧДТУ, 2019.

15. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання / [Упоряд. : Журба І.О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 19 с.

16.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економічні основи соціального забезпечення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Журба І.О.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 21 с.

17.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальний маркетинг» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Журба І.О.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 20 с.

18. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальні стартапи» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Журба І.О.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 21 с.

19. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Банківська справа» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Журба І.О.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 34 с.

20. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до медіації» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Журба І.О.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 30 с.

21. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Соціальні стартапи» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Журба І.О.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 34 с.

22. Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання / [Упоряд.: Журба І.О., Губар О.Є., Якушев О.В., Тернова Л.Ю.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 33 с.

23. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання / [Упоряд. : Журба І.О., Губар О.Є.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  Черкаси : ЧДТУ, 2021. 37 с.

24. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни “Основи соціальної політики” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Архіпова С.П., Журба І.О., Ядвіга О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2022.

25. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Фасилітація у вирішенні конфліктів” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Журба І.О., Ядвіга О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023.

26. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Прагматична комунікація” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Журба І.О., Ядвіга О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023.

27. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Соціальна робота з категорійними особами” для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Архипова С.П., Журба І.О., Самара Н.С., Ядвіга О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:

1. Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 23 “Соціальна робота” спеціальності 232 “Соціальне забезпечення (Соціальна допомога)”. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Факультет соціально-економічної освіти кафедра соціальної політики у 2018 р.

2. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком кафедри “Соціальне забезпечення”, з публікацією тез доповідей студентів у збірнику тез конференцій.

3. Робота у складі організаційного комітету Фестивалю освітніх інновацій “освітній хайп” м. Черкаси. Модератор секції пітчинг соціальних  проектів

4. Керівництво спортивною делегацією


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

1. Асоційований член та офіційний представник в м. Черкаси організації “Ранні пташки” батьків передчасно народжених дітей Індивідуальний член Черкаського регіонального відділення Соціологічної асоціації України (ЧРВСАУ)


Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

1. Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР м. Черкаси

2. Департамент соцполітики ЧМР м. Черкаси

3. Департамент Соцзахисту ЧОДА


Відомості про підвищення кваліфікації:

1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації» 12СПК№886237 від. 09.06.2012 р. (72 год.) вид. Університет менеджменту НАПН України;

2. Свідоцтво СП№35830447/0059-16 від. 05.02.2016 р. (120 год./4 кр.) вид. «Національна академія Педагогічних наук України ДВНЗ» Університет менеджменту освіти  Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (випускна робота на тему «Методологія викладання у вищій школі»);

3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації НГ№02070855/000144-17 вид. 06.12.2017р. (72 год./2 кр.) вид. Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу;

4. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП№ 35830447/0609-20 (210 год / 7 кр) вид. «Національна академія Педагогічних наук України ДВНЗ» Університет менеджменту освіти  Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 13 червня 2020 р.;

5. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №413774963-3 1 (5 годин (0,5 кредита) вид. НПУ ім. М.П. Драгоманова МОНУ від 26.06.2020 р.;

6. Сертифікат міжнародного підвищення кваліфікації «Новітні підходи до викладання: міжнародній аспект» («NEW VISTAS OF TEACHING: INTERNATIONAL APPROACH»), Caucasus University Association (Туреччина, м. Стамбул) 180 год./6 кредитів 01.12.2021-17.01.2022 р.


Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

1. Тренер в Школі малого і середнього підприємництва (Школа МСП) – проект фонду Василя Хмельницького K.Fund 2021

2. Фасилітатор в рамках проєкту “Діалог задля реінтеграції та соціальної згуртованості”, який впроваджує ГО “Інститут миру і порозуміння” (ІМіП) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в м. Черкаси ( впровадження діалогів з реінтеграції та суспільної згуртованості в громаді)

3. Запрошений лектор «Егаліте Інтернейшнл» для соціальних підприємців. Модератор форуму соціальних ініціатив.