ПРІХНО ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Доктор економічних наук, доцент

Член-кореспондент Академії економічних наук України

Професор 

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, каб. 907-а корпус
роб. тел.: +380 (472) 511-578

e-mail: [email protected]
корпоративний e-mail: [email protected]

Науково-педагогічна біографія

2004 р. – закінчила Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Фінанси».

2004-2010 рр. – викладач кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету.

2010-2012 рр. – старший викладач кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету.

2011 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».

2012-2019 рр. – доцент кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету.

2013 р. – присвоєно вченен звання доцента кафедри фінансів.

2018 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».

З 2019 р. – професор кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету.

Основні дисципліни, що викладаються

Бюджетна система, фінансове забезпечення спроможності територіальних громад, державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України, фінансування соціальних програм, фінансовий ринок та інвестування.

Сфера наукових інтересів

Бюджетування на державному і місцевому рівнях, фінансове забезпечення соціальної сфери, фінансове посередництво.

Основні наукові досягнення та здобутки

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 1 підручник, 13 монографій (у т.ч. 1 – одноосібна, 5 – зарубіжних), 42 наукових статтей (у т.ч.  34 – у фахових вітчизняних виданнях, з яких 22 включено до наукометричних баз даних) і 8 – в іноземних виданнях), 52 науково-практичних конференцій (у т.ч. 7 – зарубіжних); 20 навчально-методичних праць.

Підвищення кваліфікації і стажування

2012 р. – підвищення кваліфікації в ДННУ «Академія фінансового управління» та в Університеті менеджменту освіти НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.».

2017 р. – науково-педагогічне стажування у Вищій школі бізнесу та підприємництва (м. Островець-Свентокшиський, Польща) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на тему: «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління».

2020 р. – підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України, ЦІПО, за категорією «Технології вимірювання та управління якості освіти у закладі освіти (на базі Черкаського державного технологічного університету)».

Міжнародна діяльність

Участь у Програмі Інституту міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute for International Education) спільно з інститутом міжнародних відносин (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA) за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини (Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany) на тему: «Our Community! Debate and Negotiate for Interests and Compromises» (2015 р.).

Проект British Council Ukraine: проходження онлайн курсів з англійської мови «LearnEnglish Pathways» (2016-2017 рр.).

Проект «Норвегія – Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS). «Основи підприємництва: відкриття власного бізнесу». Project «Norway – Ukraine», UKR – 20/002 (NUPASS) («Norway – Ukraine. Professional adaptation. Integration into the state system») (2020-2021 рр.)

Участь у науково-практичних конференціях за кордоном: Przemysl, Poland (2010); Минск, Берарусь (2014); Sheffield, Great Britain (2015); Chişinău, Moldovei (2016); Ostrowcu, Poland (2017); Manchester, Great Britain (2019).

Перелік нагород та заохочень

Грамота Черкаського державного технологічного університету (2011 р.).

Премія Черкаської обласної ради (2011 р.).

Почесна грамота Черкаського державного технологічного університету (2012 р.).

Почесна грамота Президії Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки України (2013 р.).

Подяка Луцького національного технічного університету (2014 р.).

Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації (2016 р.).